garantiebepalingen

KLACHTEN BETREFFENDE TRANSPORTSCHADE

• In geval van zichtbare transportschade dient men de schade binnen de 5 werkdagen schriftelijk te melden aan NV DIAZ SUNPROTECTION
en dient men op het moment van aflevering een voorbehoud te noteren op de vrachtbrief van de transporteur.
• In geval van onzichtbare transportschade dient men de schade binnen de 5 werkdagen schriftelijk te melden aan NV DIAZ SUNPROTECTION.
• Na verloop van 5 werkdagen kan NV DIAZ SUNPROTECTION niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de geleverde goederen.

KLACHTEN BETREFFENDE TEKORT GELEVERDE GOEDEREN

Tekort geleverde goederen moeten binnen de 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan NV DIAZ SUNPROTECTION.
Na verloop van 1 week worden deze niet onder garantie opnieuw geleverd en zullen derhalve ook aangerekend worden.
 

KLACHTEN OP FABRICATIEFOUTEN

Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan uw commerciële binnendienst. Na ontvangst van een compleet ingevulde retourbon,
worden de goederen op uw firma adres afgehaald of worden deze binnengebracht op onze firma. Na controle van de teruggekeerde
goederen ontvangt u een klachtenanalyse. Hierop wordt vermeld of de klacht onder de garantiebepalingen valt of niet. Indien kosten zijn
verbonden aan de herstelling, zullen deze eerst voor akkoord dienen teruggefaxt te worden. Wanneer het om een 100 % garantiegeval
gaat, zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:
1. Artikel is minder dan 1 jaar geleverd:
• gratis afhalen van de artikelen op adres van de firma
• gratis onderdelen
• gratis vervangen van onderdelen
• gratis terugsturen naar adres van de firma
2. Artikel is meer dan 1 jaar, maar minder dan 2 jaar geleverd:
• gratis onderdelen
• gratis vervangen van onderdelen
• de kosten verbonden aan transport heen en terug vallen ten laste van de klant
 

VOORWAARDEN OP GARANTIE

De goederen dienen steeds voldoende verpakt te worden en in goede staat terug te keren. De staat waarin het product bij ons aankomt,
is op verantwoordelijkheid van onze klant. Indien goederen vuil of geschonden teruggezonden worden, zullen deze niet onder garantie
worden vervangen.
De garantie sluit het volgende uit:
• Systemen ouder dan 2 jaar vallen buiten garantie. Onderdelen, uurlonen en transport worden aangerekend aan de klant.
• Voor producten ouder dan 8 jaar worden geen herstellingen of interventies meer uitgevoerd.
• Stalenmateriaal kan er iets anders uitzien dan het door u bestelde product. Een gering kleurverschil is steeds mogelijk.
• Ruimtes met hoge vochtigheidsgraad kunnen schade aan het product veroorzaken. Schade door een te hoge vochtigheidsgraad
vallen buiten de garantie.
• De garantie dekt niet de staat noch de schade veroorzaakt door ongelukken, veranderingen, bloot staan aan bepaalde
weerselementen, verkeerd of geforceerd gebruik, gemotoriseerde hulpmiddelen of fouten die te wijten zijn aan het niet
respecteren van de instructies van NV DIAZ SUNPROTECTION op het gebied van meten, montage, reiniging of onderhoud.
• De garantie wordt opgeheven indien de producten zijn geplaatst in een regio met een hoog zoutgehalte in de lucht en daardoor
corrosie ondergaan.
• Materialen onderhevig aan slijtage, tengevolge van een veelvuldig of langdurig gebruik vallen buiten de garantie.
• De garantie dekt niet de staat noch de schade resulterend uit het verwijderen van het product van het raam waarin/-op het
oorspronkelijk werd geïnstalleerd noch voor enige schade om het product trachten te plaatsen in/op een ander raam.
De garantiebepalingen gelden ook niet voor normale slijtage.
• Verkeerd bestelde goederen vallen niet onder garantie. Daar NV DIAZ SUNPROTECTION steeds maatwerk levert,
kunnen zij geen maatwerk terugnemen.
• Maten die buiten onze prijslijst vallen, maar technisch gezien toch kunnen gemaakt worden, vallen buiten de garantie.
• De garantie is exclusief en in plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheden en waarborgen. In geen enkel geval
zal NV DIAZ SUNPROTECTION aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor incidentele of vervolgschade noch voor welke directe
of indirecte schades, verliezen of onkosten dan ook.


GARANTIE OP MOTOREN EN TOEBEHOREN

Op 230V motoren bieden we 5 jaar garantie.
Op motoren van verticale jaloezieën bieden we 2 jaar garantie.
Op batterijmotoren van Diaz en Somfy bieden we 5 jaar garantie op de motor,
slechts 2 jaar op de ingebouwde batterij.
Op alle toebehoren bieden we 5 jaar garantie.

VERWERKINGS- EN TRANSPORTKOSTEN (BELGIË)

Bij bestelling onder een bedrag van € 100,00 netto aankoopprijs, excl. BTW rekenen we € 12,50 verwerkings- en transportkosten aan.
 

VERWERKINGS- EN TRANSPORTKOSTEN (NEDERLAND & LUXEMBURG)

Bijj bestelling onder een bedrag van € 200,00 netto aankoopprijs, excl. BTW rekenen we € 25,00 verwerkings- en transportkosten aan.
 

BETALINGSVOORWAARDEN

Bij het niet betalen nà een tweede aanmaning (60 dagen) worden alle bestellingen tegengehouden tot het moment van de betaling.
Nà het versturen van een aangetekende rappel worden alle goederen tegen rembours of voorafbetaling geleverd.